ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-07 17:47:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społęcznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie
Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie.
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-07
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu.
  • filmy nie posiadają audio deskrypcji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-07
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Kotowska
E-mail:
Telefon: 41 334 38 62 wew.38
Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie
Godów 88
27-225 Pawłów
E-mail:
Telefon: 41 334 38 62
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
1. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w dwóch budynkach: wejście główne do budynku A bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku, na wprost bramy wjazdowej na teren budynku. Dojście do budynku znajduje się od głównej ulicy miejscowości Godów 88, jest zadaszone, bezkolizyjne i ma szerokość powyżej półtora metra. Przed wejściem znajdują się trzy stopnie zewnętrzne (proste bez podcięć), obok których, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Drugi budynek B ma identyczne wejście główne, jednak nie ma portierni. Dla obu budynków funkcjonuje jedna portiernia na budynku A. Na teren DPS prowadzą dwie bramy, każda zlokalizowana naprzeciw wejścia do każdego z budynków, jednak użytkowana jest brama przed głównym budynkiem A.
2. Budynek jest parterowy.
3. W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy portiera, który pełni dyżur na portierni przy wejściu do budynku. Dyżur na portierni pełniony jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
4. Na terenie DPS znajdują się wiele miejsc do parkowania pojazdów.
5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur na portierni.
6. W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 
Udogodnienia
Strona internetowa posiada możliwość zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-07 17:45:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-07 17:47:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07 17:47:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony