ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wynikach postepowania (PDF, 578.8 KiB)
 • SWZ paliwo (DOCX, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.7 KiB)
 • Załącznik 1 Projekt Umowy (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik 2 Formularz ofertowy (DOCX, 44.7 KiB)
 • Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykulczenia (DOCX, 38.6 KiB)
 • Załącznik 4 Oświadczenia o spełnianiu warunków (DOCX, 38.2 KiB)
 • Załącznik 5 Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się (DOCX, 32.6 KiB)
 • Załącznik 6 Identyfikator postępowania (DOCX, 23.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wynikach postepowania paliwo (DOCX, 33 KiB)
 • SWZ paliwo (DOCX, 60.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.8 KiB)
 • Załącznik 1 Projekt Umowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załącznik 2 Formularz ofertowy (DOCX, 46.5 KiB)
 • Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykulczenia (DOCX, 40.4 KiB)
 • Załącznik 4 Oświadczenia o spełnianiu warunków (DOCX, 39 KiB)
 • Załącznik 5 Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się (DOCX, 32.9 KiB)
 • Załącznik 6 Identyfikator postępowania (DOCX, 24 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie od dnia 15 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wynikach postępowania - Dostawa oleju opałowego (DOCX, 18.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.2 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (DOCX, 59.5 KiB)
 • Załącznik 1 Projekt Umowy (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik 2 Formularz ofertowy (DOCX, 46.8 KiB)
 • Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykulczenia (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załącznik 4 Oświadczeniao spełnianiu warunków (DOCX, 39 KiB)
 • Załącznik 5 Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się (DOCX, 32.9 KiB)
 • Załącznik 6 Identyfikator postępowania na miniportalu (DOCX, 24.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 57.7 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania paliwo 2023 (DOCX, 17.8 KiB)
 • Ogłoszenie nr 2022/BZP 00485573/01 (PDF, 125 KiB)
 • SWZ Paliwo (DOCX, 57.9 KiB)
 • Załącznik 1 Projekt Umowy (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik 2 Formularz ofertowy (DOCX, 46.4 KiB)
 • Załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykulczenia (DOCX, 40.4 KiB)
 • Załącznik 4 Oświadczeniao spełnianiu warunków (DOCX, 39.1 KiB)
 • Załącznik 5 Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się (DOCX, 32.9 KiB)
 • Załącznik 6 Identyfikator postępowania na miniportalu (DOCX, 24.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie – Godowie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wynikach postępowania paliwo 2022 (DOCX, 32.5 KiB)
 • Raport z otwarcia ofert (DOCX, 30.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SWZ paliwo (DOCX, 59 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Projekt Umowy (DOCX, 35.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (DOCX, 45.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegającaych się (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Identyfikator postępowania na miniportalu (DOCX, 22.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie - Godowie gm. Pawłów w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku Zawiadomienie o wyniku przetargu - żywność unieważnienie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zawiadomienie o wyniku przetargu - żywność unieważnienie (DOCX, 14.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 22.6 KiB)
 • zał nr 2 oświadczenie podstawy - wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • zał nr 3 oświadczenie podmiotu udostęp (DOCX, 20.1 KiB)
 • zał nr 4 oświadczenie (DOCX, 21.4 KiB)
 • zał nr 5 oświadczenie podmiotu udostęp (DOCX, 21 KiB)
 • załącznik 6 Wzór zobowiązania (DOCX, 19.2 KiB)
 • załącznik 7 oferta (DOCX, 24.6 KiB)
 • Załącznik 8 DOSWIADCZENIE (DOCX, 23 KiB)
 • załącznik 9 Nowa Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP1 (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik 10 klauzula informacyjna RODO (DOCX, 23.5 KiB)
 • załącznik 11 umowa żywność (DOCX, 27.2 KiB)
 • nowa SWZ żywność (DOCX, 71 KiB)
 • Identyfikator postępowania na miniportalu (DOCX, 12 KiB)